Avgifter

Medlemsavgifter för 2016

Juniorer ( t.o.m. året dom fyller 20 år)    250 kr
Studerande, pensionärer och arbetslösa  400 kr
Övriga  550 kr
Stödmedlemskap  250 kr

Plusgironummer: 365079-3

För den som blir medlem i slutet av året gäller en lite lägre avgift.
Du har naturligtvis alltid möjlighet att prova på några gånger innan du bestämmer dig om du vill bli medlem